Instalace majáků na omítku


Před omítkou je nutné vyhodnotit geometrii původního povrchu - vertikální a vodorovné kapky. V důsledku toho získáváme informace o tloušťce plánované vrstvy omítky.
Vezmeme-li v úvahu získané údaje, instalujeme majáky, které nám umožní dosáhnout dokonale rovného povrchu.


Použijeme metodu umístění majáků - podle pravidla a úrovně. Není to jediná, ale spíše jednoduchá, rychlá a přesná.
Používáme majáky o průměru 6 mm a instalujeme je v intervalu 130 cm, protože plánujeme omítnout s pravidlem 150 cm.


Instalace majáků bude provedena na sádrové směsi VOLMA-Layer.

Příprava majáků - děláme prořezávání založené na výšce stěn.

Vertikálně tlusté tahy způsobují sádrovou směs.

S pomocí tohoto pravidla "zahřejeme" maják do sádrové směsi a postavíme ji na úroveň.

Zkontrolujte rovinu diagonálně.

Instalace elektroinstalace musí být provedena před instalací majáků tak, aby úroveň majáků překrývala.

Podzemí by mělo být rovno s majáky.

Na konci instalace musí být majáky "uzavřeny" sadrou. To zajistí další fixaci a ochrání je před propadáním.

Po přípravě všech majáků můžete pokračovat v další omítání stěn.

https://www.youtube.com/embed/lrJ_WX-BTmM

Nábytek
Dům A Stavba
Tipy
Čištění